Karta produktu

Skalówka Leniar

Skalówka Leniar

Opcje

Typ model nr 31 - Mechanik

Opis

Skalówka Leniar z białego tworzywa